Welkom bij Zorg in kaart

Door de complexiteit van de regelgeving en door het diverse aanbod van zorg en sociale ondersteuning is het
moeilijk voor burgers om hun weg te vinden naar de juiste hulp. Niet alleen burgers, maar ook professionals
ervaren het speelveld als ondoorzichtig en complex. Hierdoor is het lastiger dan noodzakelijk om een hulpvraag te
koppelen aan de juiste zorgaanpak.