Klanten zorg in kaart

De gemeente Assen heeft sinds september 2022 in samenwerking met Zorginkaart socialekaartassen.nl gelanceerd
Gemeente Het Hogeland is sinds 2021 onderdeel van de provinciale socialekaartgroningen.nl
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn samengevoegd (gemeentelijke herindeling) en in gezamenlijkheid de samenwerking met Zorginkaart gecontinueerd

Nieuw: Midden-Groningen is vanaf 1 mei 2021 aangesloten op de socialekaartgroningen.nl!!

De sociale kaart moet voor de gemeente Groningen (voorheen Groningen, Ten Boer en Haren) en de stichting WIJ Groningen bijdragen aan het vergroten van de kennis van professionals binnen de WIJ teams en de dorp coaches van het voorliggend veld door algemene, voorliggende voorzieningen op kaart te tonen. Daarmee worden medewerkers in de gelegenheid gesteld actief algemene, voorliggende voorzieningen in de casuïstiek te betrekken. De sociale kaart moet ook bijdragen aan het eenvoudig vinden van de juiste professional om actief samen te werken aan een casus. De sociale kaart maakt het mogelijk dat de juiste professional gevonden wordt op expertise en de actuele contact gegevens (smoelenboek) zijn weergegeven van de 600 medewerkers binnen Stichting WIJ Groningen en de Dorp coaches in Ten Boer. Verder ondersteunt de socialekaartgroningen.nl in een helder en duidelijk overzicht van Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugd maatwerkvoorzieningen (gecontracteerde aanbieders) en sluit het aan bij de organisaties die op sociale kaart Groningen het aanbod registreren (de RIGG en de centrum gemeente Groningen voor Beschermd Wonen en Opvang)

Gemeente Appingedam

De gemeente Appingedam werkt op een bijzondere manier samen met Zorginkaart. De gemeente Appingedam maakt gebruik van de socialekaartgroningen.nl waarop alle gecontracteerde aanbieders jeugd en wmo provinciaal terug te vinden zijn, maar ook de algemene voorzieningen, de professionals die werkzaam zijn en de verschillende netwerken. Daarnaast ontwikkelt de gemeente Appingedam samen met Zorginkaart een “lokale” kaart waarop naast alle voorzieningen vanuit het sociaal domein ook de medische zorg in Appingedam in kaart is gebracht. Een bijzonder mooie samenwerking.

Gemeente Loppersum

Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Startenhuizen, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, ’t Zandt,  Zeerijp en Zijldijk. Dat is de gemeente Loppersum. De gemeente Loppersum maakt gebruik van de socialekaartgroningen. Algemene voorzieningen, Jeugdhulp, Wmo en gemeentelijke loketten zijn te vinden op de socialekaartgroningen.nl

Jeugdhulp Groningen

JeugdhulpGroningen.nl is gebouwd in opdracht van de RIGG. De RIGG is door de Groninger gemeenten opgericht om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de jeugdhulp, een verantwoordelijkheid die vanaf 1 januari 2015 is belegd bij de gemeenten. De voornaamste taken van de RIGG zijn de inkoop van de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp (inclusief contractbeheer), berichtenverkeer, monitoring van financiën en advisering op kwaliteit van de uitvoering van jeugdhulp door gemeentelijke basisteams en jeugdhulpaanbieders.
De RIGG bestaat uit een team van vaste medewerkers en beleidsambtenaren vanuit het beleidsterrein Jeugd en is een tijdelijke uitvoeringsorganisatie (tot 2021) onder de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg. Voor meer informatie over de RIGG kunt u de website raadplegen

Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)

De 23 Groninger gemeenten hebben de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) opgericht voor minimaal drie jaar. De RIGG heeft als kerntaken: de inkoop van alle jeugdhulp, monitoring en kwaliteit. Zorginkaart biedt de 23 Groninger Gemeenten in samenwerking met RIGG een app voor iOS en Android en een koppeling met socialekaartgroningen.nl. Dat wil zeggen het ‘op kaart’ presenteren van Jeugdhulpaanbieders (als organisatie) plus hun productaanbod. Daarnaast deling van gegevens over relevante gemeentelijke ‘netwerken’, zoals sociale teams, WIJ-teams en CJG’s. Ook het bijhouden en delen van gegevens over relevante professionals binnen zowel gemeenten als aanbieders.

 

Centrumgemeente Bescherm Wonen en Opvang  Groningen

Beschermd wonen: wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Zorg in kaart faciliteert in een volledige sociale kaart met alle contactgegevens, opvanglocaties, beschikbare bedden, wachtlijst etc.

 

Gemeente Delfzijl

De gemeente Delfzijl is de eerste gemeente in de provincie Groningen die een contract heeft afgesloten met zorginkaart. Alle andere gemeenten in de provincie kunnen kosteloos gebruik maken van het platform maar kunnen niet van alle functionaliteiten gebruik maken. Delfzijl heeft naast de gecontracteerde aanbieders van zorg ook de professionals en de algemene voorzieningen met elkaar in verbinding gebracht.

 

Stichting Werkpro

WerkPro staat voor werk en begeleiding aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet van onze activiteiten is bedrijfsmatig: in echte bedrijven wordt gewerkt aan producten en diensten voor klanten en opdrachtgevers.

Het verschil is dat de medewerkers (deelnemers) de ruimte krijgen om in eigen tempo te werken en te leren – óók van elkaar. Het doel is niet winst maken, maar mensen werkende weg perspectief bieden op een toekomst met werk.

Zorg in kaart werkt samen met Werkpro op het gebied van management informatie voor de algemene voorzieningen in Noord Groningen

De Stichting Cadanz Welzijn

De stichting Cadanz is de maatschappelijk werk organisatie in de Noordelijke gemeenten (Eemsdelta en Het Hogeland) die samen met Zorginkaart de algemene voorzieningen voor deze 7 gemeenten in kaart brengt. Een mooie samenwerking waar we beide trots op zijn