Wat is socialekaartgroningen?

“Verbinden en samenwerken. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur!”

Op de socialekaartgroningen voor professionals vind je een actueel en volledig overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN) op de domeinen Jeugd en WMO.

Naast de sociale kaart geeft de website een actueel overzicht van professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein.

Via socialekaartgroningen kun je zoeken op gemeente, netwerk, zorgaanbieder, product, professional, expertise of een combinatie daarvan. Professionals kunnen elkaar op deze manier direct en gericht vinden en intensief samenwerken. Socialekaartgroningen is een belangrijke voorwaarde om te komen tot 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur!

De socialekaartgroningen is ook een platform om kennis uit te wisselen. Door middel van een kennisbank kunnen professionals elkaar vragen stellen en antwoorden geven en vind de professional geverifieerde antwoorden van bijvoorbeeld de SVB en het CAK