Uw eigen zorg in kaart!

Zorg in kaart levert maatwerk
Een kennispartner die kan helpen om een online platform op te zetten voor zorg en het sociale domein

In de zorg en ook binnen het sociaal domein hebben we het over maatwerk. Maar wat is Maatwerk? maatwerk zelfst.naamw. op maat gemaakt, toegespitst op de specifieke wensen van de klant. En elke zichzelf respecterende organisaties zegt dat te doen. Waarom treffen we in de digitale wereld dan vooral gestandaardiseerde, landelijke standaarden aan?

Bedienen we de klant, burger, cliënt, patiënt, professional ook allemaal op dezelfde manier. Nee. En daarom zijn wij zorginkaart begonnen. Wij leveren maatwerk! U bepaalt hoe wij uw klant, burger, cliënt, patiënt en de professional bedienen.

Enkele vragen gaan wij u stellen (uiteraard stelt u ons ook vragen)

 • Betreft het een organisatie, straat, wijk, stad, cluster van gemeenten, regio of provincie die u in kaart wilt brengen?
 • Brengt u alle vrijwilligersinitiatieven, voorliggende/algemene voorzieningen, gecontracteerde WMO zorg en voorzieningen, gecontracteerde Jeugdzorg, netwerken (bijv. CJG, oGGZ), zorgverzekeringswet zorg, langdurige zorg in kaart of een deel daarvan?
 • Wilt u professionals en burgers bedienen of beide?
 • Wilt u een waarderingssysteem voor alle of een deel van de organisaties?
 • Wilt u professionals (afgeschermd) opnemen op uw kaart? Zodat ze elkaar snel en makkelijk kunnen vinden
 • Wilt u alle agenda activiteiten via het platform aanbieden?
 • Wilt u een gepersonaliseerd adresboek voor gebruikers?
 • Wilt u een gepersonaliseerd activiteiten overzicht (trainingen, cursussen, seminars) voor professionals?
 • Wilt u een afsprakenmodule (doorlinken of op het platform)
 • Wilt u slimme vraagverwijzing en beantwoording (Google stijl) Ik zoek ,…..
 • Wilt u beschikbare plekken bij zorgaanbieders? bijv. crisisplekken, ziekenhuisbedden
 • Wilt u een klachtenmodule?
 • Belangrijk! Wilt u ons vragen stellen?

ICT en de daarmee gepaard gaande disruptieve veranderingen leiden vaak, en zeker in de zorg, tot weerstand en afkeer of juist tot ongeremd enthousiasme. Om samen de zorg goed in kaart te brengen is realistische kennis van ICT en kennis van de gezondheidszorg nodig.

Zorginkaart is een initiatief van Joran (techniek) en Mark (inhoudelijke kennis). We maken onderdeel uit van een netwerk van kleine zelfstandigen (webdesign, database warehousing, tekstschrijvers, app bouwers etc en werken samen met een grote organisatie welke koploper is met de implementaties van onder meer Google Search en SharePoint. Uiteraard kunt u ook zelf een deel van de expertise inbrengen. Dat vinden wij zelfs wenselijk. We leveren maatwerk en doen het dus samen.