Algemene voorzieningen nu ook op socialekaartgroningen

Zorg in kaart is de samenwerking aangegaan met de maatschappelijk werk organisatie “Stichting Welzijn en Dienstverlening”. De SW&D heeft de opdracht gekregen om de algemene voorzieningen van de gemeenten Appingedam, Winsum, Bedum, de Marne, Eensmond, Loppersum en Delfzijl in kaart te brengen. Ze maken daarbij gebruik van de techniek van Zorg in kaart.

Zorg in kaart geeft de informatie digitaal weer op socialekaartgroningen.nl. Op socialekaartgroningen.nl is ook het aanbod van gecontracteerde zorg (maatwerkvoorzieningen) Jeugd en WMO opgenomen. De professionals zijn (afgeschermd) te vinden en de netwerken zijn zichtbaar gemaakt (soc. teams, CJG, WMO teams). Daarmee is het platform een volwaardige zoekmachine voor het sociaal domein.

screenshot_1Wat is een algemene voorziening?
Kenmerkend voor een algemene voorziening is dat het gaat om in beginsel vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken gericht op zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang.
Het is ook mogelijk dat iemand die een aanvraag om een maatwerkvoorziening doet, nadat het college zijn behoefte aan ondersteuning heeft onderzocht, naar een algemene voorziening wordt verwezen.
De diensten, activiteiten of zaken kunnen toegankelijk zijn voor specifieke groepen of soms ook voor alle ingezetenen van de gemeente.

De gemeente is vrij in de beleidskeuze welke algemene voorzieningen zij treft. Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld de verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen, het lokale vervoer en de toegankelijkheid van informatie. Andere algemene voorzieningen met een iets specifieker karakter zijn bijvoorbeeld een klussendienst, een was- en strijkservice, een maaltijdvoorziening, sociaal vervoer, informele buurtzorg, sociaal-culturele voorzieningen, opvang voor dak- en thuislozen die uitsluitend bestaat uit slapen en eten zonder verdere ondersteuning of meer specifiek, winteropvang. Gemeenten kunnen, indien zij dit wensen, de diensten van bijvoorbeeld een sociaal wijkteam in de vorm van een algemene voorziening organiseren.

Hoe zoek ik op de sociale kaart?
U kunt op twee manieren zoeken. U kunt in en uitzoomen op de kaart. U kunt ook direct naar uw dorp door middel van de selectie ”kies gemeente” om te zien welke algemene voorzieningen er zijn. U kunt uw zoekopdracht specificeren door categorieën aan- en uit te klikken. Kijk op algemene voorzieningen Noord Groningen voor het overzicht van algemene voorzieningen.